מאמרים
דילמת הבדיקה הסביבתית היזומה

דילמת הבדיקה הסביבתית היזומה

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין יולי 2004

מנהלים בתעשייה יכולים לפעול למניעת זיהום סביבתי במספר דרכי פעולה. חקירה ובדיקה יזומה שעורך מפעל בחצריו, גם אם נעשים מתוך רצון טוב לבצע מעקב אחר שמירה על דברי החוק, עלולה להעלות ממצאים שליליים המעידים על הפרת התנאים או התקנים שנקבעו לאותו המפעל. ממצאים אלו, יכולים בסופו של דבר להוות בסיס להגשת כתב אישום כנגד התאגיד ומנהליו. מכאן, שבביצוע בדיקות סביבתיות יזומות (שאינן נדרשות מכוח חקיקה) מובנה קונפליקט בין הרצון לדעת את המצב האמיתי, לבין החשש משימוש בנתונים שימצאו מאוחר יותר כנגד המפעל ומנהליו.

על בחירת "שביל הזהב" שבין הנדרש לבדוק, למיותר לעשות ועל חקיקה בעולם המעניקה חיסיון לממצאים של  תסקירים יזומים, אשר התאגיד פועל מיוזמתו לתקנם, תוכלו לקרוא במאמר הבא.