מאמרים
גם אתה ברוטוס -  אחריותו של בנק מלווה לנזקים סביבתיים

גם אתה ברוטוס - אחריותו של בנק מלווה לנזקים סביבתיים

רואה החשבון - בטאון לשכת רואי החשבון בישראל, כרך מח(3)
צבי לוינסון, טל צפריר, עורכי דין יוני 1999

בנק הפועלים ספג ביקורת מצידם של ארגונים "ירוקים" על היותו הגורם הפיננסי המלווה את פעולותיה של הזכיינית "דרך ארץ" בסלילתו של כביש חוצה ישראל. חברי הארגונים הפגינו מול סניפיו של הבנק בתל אביב ובניו יורק. בעיניהם, יש מקום לראות את הבנק כאחראי - צד בצד עם העושים במלאכה עצמה ממש - להשפעות השליליות על הסביבה, שיהיו להקמתו של הכביש, לטענתם.

דומה, כי לו היה הבנק נתבע בשל אחריותו כמלווה לנזקים סביבתיים, שגרם מי שלו ניתנה ההלוואה, היה הדבר גורם להעלאתן של גבה או שתיים בקרב קהילות הבנקאים והמשפטנים. בהכרח? עיון בחקיקה ובפסיקה הפדראליות של ארצות-הברית מעורר מחשבות שניות.