מאמרים
חוק אויר נקי - מהפכה בחקיקה הסביבתית

חוק אויר נקי - מהפכה בחקיקה הסביבתית

בטאון לשכת עורכי הדין בארה"ב, החטיבה לסביבה ולמשאבי טבע
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור, עורכי דין יולי 2009

חוק אויר נקי, התשס"ח  - 2008,  הוא חוק מהפכני. מטרותיו אינן כוללות רק הגנה על בני אדם, אלא הוכנסו בו גם מטרות מתקדמות של הגנה על מערכות אקולוגיות ועל המגוון הביולוגי.  מטרותיו כוללות גם עקרונות מתקדמים השאובים מהמשפט הסביבתי הבינלאומי, כמו עקרון הזהירות המונעת ועקרון פיתוח בר קיימא. יש בו מנגנונים משפטיים המאפשרים פעולות בתחומי המשפט האזרחי - תביעות נזיקין, המשפט המנהלי - היתרי פליטה ועיצומים מנהלים כספיים, והמשפט הפלילי - כתבי אישום נגד תאגידים, מנהלים ואף דירקטורים. החוק בטל באופן חלקי את החוק למניעת מפגעים, תשכ"א - 1961, הידוע בכינויו חוק כנוביץ. יחד עם זאת, חלקים מהחוק למניעת מפגעים העוסקים בריח וברעש נשארו בתוקף.

המאמר סוקר את עיקרי החוק ומשמעויותיהם המשפטיות.