מאמרים
חוק אוויר נקי והשלכותיו על ציי כלי רכב

חוק אוויר נקי והשלכותיו על ציי כלי רכב

"אוטו" גיליון 281
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין יולי 2009

בחודש יולי שנת 2008, פורסם "חוק אוויר נקי". חוק אוויר נקי הישראלי אינו עוד תיקון לחקיקה הקיימת – זהו חוק חדש, חדשני, מודרני המהווה את המסגרת לניהול ולפיקוח על מכלול מקורות הפליטה המשפיעים בסופו של דבר על איכות האוויר. החוק נכנס לתוקף באופן מדורג החל מנובמבר 2008. 

באופן טבעי, המיקוד על דבר חקיקה זה עוסק בזיהום אוויר הנפלט מארובות (או בלשון החוק – "מקורות נייחים") במפעלים תעשייתיים, אבל לא נדרש הרבה מאמץ בקריאת החוק כולו, בכדי  להבין שלחוק עומדת להיות השפעה רבה גם על כלי רכב שהם חלק מציי רכב של חברות גדולות. 

במאמר הזה, ניתנת סקירה כללית על הוראות החוק עם מספר התייחסויות לחדשנות ולמגמות רעננות בחוק. כנו כן מתייחס המאמר לאופן יישום החוק לגבי מפגעי זיהום אויר מכלי רכב.