מאמרים
סכנה ביולוגית לסביבה מים סוף

סכנה ביולוגית לסביבה מים סוף

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון, שרון עמרם בן שבת וגיל דרור, עורכי דין מאי 2004

על פי פרסומים שונים מתעתדת ממשלת מצרים לבצע בשנים הקרובות פרוייקטים שמטרתם הרחבת והעמקת תעלת סואץ. כיום, תעלת סואץ המקשרת בין ים סוף לים התיכון מאפשרת מעבר נוח ליצורים חיים בין ים סוף והים התיכון ואולם, לאור הפרשי הגובה בין הימים (כ- 1.2 מטרים לטובת ים סוף) התנועה היא רובה ככולה לכיוון הים התיכון. תופעה זו של נדידת
אורגניזם מים סוף למי הים התיכון המכונה "הנדידה הלספסית" (על שם מתכנן ובונה התעלה (Ferdinand de Lesseps נגרמת בעיקר דרך תעלת סואץ. הגירתם של מאות זני אורגניזם חדשים לים התיכון תוך תקופה קצרה יחסית, כאשר אלו הניחנים בכושר הסתגלות הצליחו לשרוד ולהתרבות בתנאי האזור החדש אינה ברורה די צורכה, במיוחד הואיל ואין בנמצא
מידע רב אודות התקופה שקדמה לפתיחת תעלת סואץ. אחת התוצאות המשוערות של התופעה הינה היעלמותם של זנים מקומיים אשר ככל הנראה לא עמדו בתחרות מול "הפולשים" הזרים. תעלת סואץ משמשת גם למעבר של אורגניזמים מזיקים ומטרידים, כגון מדוזות מסוג "חוטית נודדת" שצובאות מידי שנה על רצועת החוף של מדינת ישראל וגורמות לפגיעה לרוחצים, לדייגים, ולפעילותם של מתקני תעשייה ותחנות כוח הממוקמים בים ולאורך חופי מדינת ישראל. המאמר סוקר את ההבטים המשפטיים הנלווים לתופעה זו.