מאמרים
מגוון המינים - השפעת דובי הקוטב על כלכלת ארה"ב

מגוון המינים - השפעת דובי הקוטב על כלכלת ארה"ב

Ynet
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד ינואר 2008

אם ישאלו אתכם מהו החוק הסביבתי המשפיע ביותר על כלכלת ארה"ב סביר להניח שתשובתכם תתמקד בחוק האוויר הנקי, בחוק המים הנקיים, או בחקיקת החומרים המסוכנים. אם זו תהיה תשובתכם - דעו כי אתם טועים. דבר החקיקה הסביבתי המשפיע ביותר על כלכלת ארה"ב הינו החוק המגן על מינים נכחדים של בעלי חיים - Endangered Species Act (ESA ).   חקיקה זו מחייבת את הרשויות לפעול מבלי לסכן קיומם של בעלי חיים המוגנים על ידי החוק. באופן זה בוטלו והופסקו בארה"ב פרויקטים ענקיים לבניית מאגרים וסכרים, בשל הסיכון למיני דגים אשר לקיומם לא היה כל ערך כלכלי ידוע; הופסקה כריתת יערות בשל הפגיעה במיני ציפורים; נאסרו דייג ופעילות צבאית שהוגדרה כחיונית בשל סיכון לבעלי חיים ימיים; נעצרו מיזמי ענק לפיתוח שדות נפט וגז בשל הסיכון למיני זאבים ולדובים, וקצרה היריעה מלפרט את כל שאר השפעותיו הכלכליות האדירות של החוק. בתי המשפט בארצות הברית נוטים לפרשו באופן המעניק הגנה רחבה על בעלי החיים המוגנים - כך לדוגמה בוטל מכוחו פרויקט תאורה גדול באזור חופי, הואיל והאור איים על המשך יכולת הרבייה של צבי הים.

המאמר מתאר דיון בשאלה האם להוסיף את דובי הקוטב לרשימת המינים המוגנים מתוקף חוק ההגנה על מינים נכחדים. אם יוכנסו לרשימה, לצד מינים נוספים החיים בקטבים, צפוי גל חקיקה שידרוש מחברות להפחית את פליטת גזי החממה - כדי להאט את ההתחממות שפוגעת בדובים ובסביבתם.