מאמרים
תקנות CLP אירופאיות מאמצות את GHS הבינלאומי

תקנות CLP אירופאיות מאמצות את GHS הבינלאומי

European Law Journal, Vol.3
צבי לוינסון, גיל דרור ויוליה ליצמן, עורכי דין אפריל 2009

בשנת 2003 החל האו"ם ביוזמה לפעול למען שיטה משפטית אחידה ובינלאומית לסיווג, סימון ותיווי של כימיקלים. המטרה היתה לפשט ולהקל את המסחר בכימיקלים מצד אחד ולשמור על האדם והסביבה מפני שמוש לא בטוח בכימיקלים מצד שני.

האיחוד האירופי החליט לאמץ את המלצות האו"ם ויישם אותן בחקיקה משלו. המאמר סוקר את התפתחות התהליך במישור הבינלאומי ואת תוכנן של התקנות כפי שאומצו באיחוד האירופי.