מאמרים
רגולציה של מוצרים מבוססי ננו-טכנולוגיה

רגולציה של מוצרים מבוססי ננו-טכנולוגיה

PLC Cross-border Environmental Law Handbook
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד אוקטובר 2011

כבר היום נעשה שימוש נרחב בחומרים ננומטרים. הרגולציה במדינות שונות בעולם מנסה להדביק את הפיתוח הטכנולוגי המהיר ואת השימושים הרבים והמבטיחים של חומרי הננו. המאמר סוקר את ההתפתחויות החקיקתיות בתחום  בארה"ב ובאיחוד האירופי ומציע מתווה לאסדרה חקיקתית של נושא מורכב זה.