מאמרים
על המותר והמיותר בדרך להיתר רעלים

על המותר והמיותר בדרך להיתר רעלים

"חומרים מסוכנים" - כרך 2
עו"ד צבי לוינסון, טל צפריר - עו"ד דצמבר 1998

חוק החומרים המסוכנים קובע חובת רישוי לעיסוק בחומ"ס ("רעלים") המנויים בתוספת השניה לחוק בכמויות העולות על הקבוע בתקנות החומרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ"ו - 1996. הביטוי "עיסוק" כולל בחובו, בין השאר, גם את הפעולות של ייצור חומ"ס, החסנתו, מכירתו והעברתו (שינועו). לא ניתן להגזים בחשיבותו של היתר הרעלים - זה הוא תנאי בלעדיו אין לפעולתו של כל עסק כמעט. מבחינתכם, היתר רעלים הוא המפתח לעיסוק בתחום, שבחרתם.

במאמר זה נבחן את אבני-הנגף העשויות לנוח על דרככם לקבל היתר רעלים, ובעיקר את סמכותו הנרחבת של ה"ממונה" לסרב לתת היתר רעלים, או להתנותו בתנאים שונים. אנו מציעים בכך מעין מדריך קצר (אשר, כמובן, אינו תחליף לקבלתו של יעוץ משפטי מסודר ומוסמך לגופו של עניין) לאדם העומד לפעמים חסר אונים מול כוחה של הרשות המינהלית.