מאמרים
סוגיות בקדם רישום  וברישום חומרים - REACH

סוגיות בקדם רישום וברישום חומרים - REACH

כימיה, גיליון 84
צבי לוינסון, קריסטינה חדג'ידמטריו וגיל דרור, עורכי דין יוני 2007

עם סיום שנת 2006, פורסמו באיחוד האירופי תקנות ה – REACH. כפי שתארנו במאמר קודם, תקנות ה – REACH עוסקות בדבר חקיקה חדשני העוסק בהסדרת הרישום, ההערכה, הרישוי והמגבלות שיוטלו על כלל הכימיקלים שייוצרו או יכנסו לשוק באירופה. בניגוד להסדרים קודמים, תקנות ה – REACH מתייחסות באופן מפורש למנגנון ניהול המערכת, על ידי הקמת סוכנות אירופאית לכימיקלים שתעקוב ותנהל אחר רישום הכימיקלים, אחר בדיקת המסמכים שיועברו לה ומתן הוראות נוספות או תנאים לביצוע וכל זאת – תוך שימוש במספר תפישות חדשניות. היקף תקנות ה – REACH הוא כ – 850 עמודים. בהיקף כה גדול של חקיקה, לחלק מהמונחים או להוראות מספר פרשנויות שכל אחת מהן, טומנת בחובה הזדמנויות וסיכונים, ולחלקה האחר  חשוב בעצם הצורך להכירו. אין בכוונתנו במסגרת הרשימה הזו, לסקור להסביר ולפרש את מלוא המידע המצוי בעמודים אלה אולם הואיל ומוטב דבר מלא כלום, החלטנו להתייחס ברשימה הנוכחית בקצרה למספר נקודות הנוגעות לשלב הראשון ב – REACH, הוא שלב הרישום.