מאמרים
סביבה ומחזור כספי

סביבה ומחזור כספי

מעריב, "ירוק"
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין דצמבר 2009

יום אחד, מתקשרים אליכם מהמשרד להגנת הסביבה, ומבקשים מכם פרטים על המחזור הכספי שלכם. כנראה שבאינסטינקט הראשוני תחשבו שהם נפלו על הראש. הרי ממילא מבקש ומקבל המשרד להגנת הסביבה מידע שוטף על פליטות החברה לסביבה – החל בפליטות לאוויר, מוקדיות ובלתי מוקדיות, שפכים, רעש, ריחות, פירוט לגבי כמויות החומרים המסוכנים ומכירתם וכו'. מה הקשר בין זה לבין המחזור הכספי? נראה שהפעם הם ממש הגזימו. או שאולי חלה כאן טעות? אז זהו, שכנראה שלא. המאמר סוקר את הקשר בין מחזור כספי של עסק לבין סנקציות בנושא סביבה.