מאמרים
ננו טכנולוגיה בשירות הנדל"ן

ננו טכנולוגיה בשירות הנדל"ן

גלובס עיתון העסקים
ראיון עיתונאי עם עו"ד צבי לוינסון אוקטובר 2007

בראיון עלו שאלות שונות הקשורות לאסדרה משפטית של תחום הננוטכנולוגיה. כמו פעמים רבות בתחום השמירה על הסביבה, בניסיון להיטיב איתה ועם והאדם יש להלך על חבל דק כדי להימנע מגרימת נזקים בלתי צפויים. הדבר נכון גם לשימוש בננו-טכנולוגיה בתחומים שונים. במהלך השנים האחרונות חלו התפתחויות עצומות בפיתוח חומרים ננומטריים (ברמת המולקולה הבודדת) המיועדים בין היתר לתחום הבנייה. ישנו פער גדול מאוד בין ההתקדמות הטכנולוגית לרגולציה המפקחת עליה. היישום של הרגולציה כרוך בין היתר בהחלטות כבדות של מדיניות על האופן בו יש לשלב עקרונות משפטיים כמו עקרון הזהירות המונעת. האם יישום עקרון זה יביא לעצירת הפיתוח הטכנולוגי, או להאטה שלו ועד כמה נכון ליישם עקרון זה  עכשיו, כאשר חומרים ננומטרים  משמשים בפועל בחיי היומיום של כולם.