מאמרים
מוצרים חשמליים ואלקטרוניים - REACH

מוצרים חשמליים ואלקטרוניים - REACH

אלקטרוניקה
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור, עורכי דין פברואר 2009

נראה שאמנם תעשיית החשמל והאלקטרוניקה אינה מהווה יעד ישיר ועיקרי לתקנות ה –REACH, אולם בהקשרים מסויימים אותם מפרט המאמר על תעשיית החשמל והאלקטרוניקה להיערך במועד המתאים ליישום התקנות הן בהקשר לתכנון מוצרים חדשים, והן בהקשר של תכנון שיווקי של מכשירים קיימים.