מאמרים
כימיקלים, שקיפות ואתיקה סביבתית

כימיקלים, שקיפות ואתיקה סביבתית

מגזין "ירוק" עיתון הארץ
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יוני 2011

ייתכן שחלק מהמתכות שמשמשות לייצור הטלפון הנייד שלכם נכרו בקונגו בתנאי עבדות וניצול מיני. כדי להיאבק בתופעה זו מחייבת ארה"ב את היצרניות לעקוב אחר מקורות חומרי הגלם ולדווח עליהם - Conflict Mineral Act. זהו מקרה נוסף שבו דינים שמקורם בהגנה על הסביבה הופכים לכלים רבי עוצמה ליישום מטרות חברתיות ומוסריות. המאמר סוקר את החקיקה האמריקאית וכן חקיקה דומה  בעולם כמו חוקי PRTR  REACH בנושאים של גילוי ומידע על שימוש בכימיקלים.