מאמרים
חקיקה חדשה במדינות בארה"ב בנושא דישון מדשאות

חקיקה חדשה במדינות בארה"ב בנושא דישון מדשאות

בטאון לשכת עורכי הדין בארה"ב כרך 13
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יולי 2012

המאמר סוקר את ההיבטים המשפטיים של דישון מדשאות בבתי מגורים בארה"ב אשר תפס  את תשומת לבם של המחוקקים במדינות מסוימות בארה"ב המודאגות מההשפעות המצטברות העלולות להיות לשימוש בדשן על הסביבה. חומרי דשן שכיחים, כגון חנקן וזרחן, אשר מועברים עם מי הגשמים במערכות המים והניקוז, עלולים לגרום נזק למקורות מים ולקרקע. זרחן, למשל, יכול להוביל לצמיחה של אצות ועשבים (כלומר eutrophication).  מאמצי החקיקה  במדינות רבות משקפים  חששות אקולוגיים, במיוחד במדינות עם מערכות אקולוגיות  רגישות בכל הקשור להשפעה של הדשנים על משאבי המים והקרקע. יצרנים של חומרי דישון ושל מערכות המספקות אותם צריכים להיות ערים להתפתחויות אלו ולהיערך לקראתם.