מאמרים
חומרים  מסוג  REACH - UVCB

חומרים מסוג REACH - UVCB

תעשיות ירוקות
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין נובמבר 2007

חומרים מסוג UVCB – הם קבוצת חומרים שלא ניתן להגדירם באופן מדוייק ומוחלט ממספר סיבות:

הראשונה – חוסר זיהוי: מדובר בחומר שחלק מרכיביו אינם מזוהים ואינם מוגדרים באופן חד חד ערכי על ידי מינוח IUPAC.

השנייה – שונות: מדובר בחומרים בעלי הרכב שאינו קבוע כתוצאה משונות רבה, או מהיעדר יכולת לחזות את החומר הסופי.

השלישית – ראקציות מורכבות: חומרים שהראקציות בהן מורכבות בכדי להגדיר את רכיביהן.

הרביעית – חומרים ממקור ביולוגי: חומרים שמקורן ברקמות ביולוגיות ולא ניתנים להגדרה מדוייקת. 

מהם חומרים אלו, וכדאי הם משתלבים במסגרת תקנות ה - REACH?  על כך תוכלו לקרוא במאמר.