מאמרים
דרושה חקיקת כימיקלים בישראל

דרושה חקיקת כימיקלים בישראל

אקולוגיה וסביבה, גיליון 3
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד אוקטובר 2010

החקיקה הסביבתית הבין-לאומית מתמקדת כיום בצורה אינטנסיבית בקביעת איסורים ומגבלות על שימוש בכימיקלים שעלולים להיפלט לאוויר ולגרום לזיהום ולפגיעה בסביבה ובבריאות הציבור. חקיקה זו אינה שייכת למקבץ המוכר של חקיקה סביבתית שעוסקת בתחומים של זיהום אוויר או של חומרים מסוכנים, אלא לחקיקה מתחום אחר – חקיקת כימיקלים. המאמר סוקר דוגמאות להתפתחויות בחקיקת כימיקלים בעולם ומציע מודל לחקיקה דומה בישראל.