מאמרים
גיליון בטיחות  ותכונותיו המשפטיות של חומר מסוכן  - SDS

גיליון בטיחות ותכונותיו המשפטיות של חומר מסוכן - SDS

"כימיה", גיליון 82
צבי לוינסון, גיל דרור, עמית אפרתי ינואר 2007

חומרים מסוכנים מהווים פוטנציאל לסיכונים משפטיים רבים. סיכונים אלו, אינם מכוונים בהכרח כלפי אלו המשתמשים בחומר המסוכן, כי אם אל אלו אשר עיסוקם ייבוא, ייצוא, שיווק, ייצור, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה, ניהול עסק ועוד.

הסיכונים המשפטיים, נוגעים, בין היתר, לחובות הבאות: החובה למסירה מלאה, שלמה, ומדויקת של הפרטים הנמסרים בגיליון הבטיחות (SDS), החובה להכיר מידע חדש ומהותי על תכונות החומרים המסוכנים לגביהם נערך גיליון הבטיחות, החובה לעדכן את המשתמשים בגיליון הבטיחות בדבר תוכנו, החובה לספק תצהיר התומך בעובדות המפורטות בגיליון הבטיחות ועוד. חובות אלו, קשורות בקשר כה חזק לאופן הכנת גיליון הבטיחות, עד כי ניתן ממש לומר שלחומרים המסוכנים יש גם תכונות משפטיות, המפוזרות בדברי חקיקה שונים, מדינתיים ובינלאומיים.

כך לדוגמא, החובה לעדכן את גיליון הבטיחות על פי מידע עדכני, ולהצהיר על מילוי החובה, מכניסה את נושאי המשרה בתאגיד לאי וודאות ולחשיפה משפטית רבה.

במאמר זה תיסקרנה תכונותיו המשפטיות של חומר מסוכן בחיקוקים הרלוונטיים בדיני איכות הסביבה, תוך השוואה מדגמית לחקיקה במשפט הסביבתי האירופי. מבדיקה השוואתית עולה, שאין זהות מלאה בין החובות במשפט הסביבתי האירופאי ובין המשפט הסביבתי הישראלי בכל הנוגע להכנת ולמסירת גיליונות בטיחות.