מאמרים
WEEE/RoHS  - פסולת חשמלית ואלקטרונית -  רכיב או מכשיר

WEEE/RoHS - פסולת חשמלית ואלקטרונית - רכיב או מכשיר

"אלקטרוניקה" הירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 157
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור - עורכי דין פברואר 2006

במדינות האיחוד האירופי ואף במדינות שמחוץ לאיחוד, שמעוניינות לעמוד בהוראות הדירקטיבות העוסקות בציוד חשמלי ואלקטרוני, על מנת להמשיך ולשמור על פלח השוק האירופי, צצות שאלות רבות הנוגעות לעצם יישום הדירקטיבות.

במהלך ישיבת ועדת הסביבה של הפרלמנט האירופי, מסר נציג רשמי של הועדה שיישום הדירקטיבות במדינות האיחוד מתאפיין בהעדר מנגנון אחיד לקביעת אחריות היצרן ובהעדר תהליך אחיד לרישום יצרנים בכל אחת מהמדינות. יתר על כן, אי הוודאות הכרוכה ביישום דירקטיבות WEEE ו – RoHS אינה רק בשאלות של אחריות ורישום, אלא גם בכל הנוגע להגדרות הבסיסיות ביותר, או לפרשנות של הדירקטיבות.

במאמר הנוכחי נתייחס להבחנה שבין מכשיר חשמלי או אלקטרוני (Equipment) , לבין רכיב (Component). הבחנה זו אינה תיאורטית, ויכולה להטיל עלויות כספיות משמעותיות על היצרנים היה ומוצר ייחשב כמכשיר חשמלי או אלקטרוני. לדוגמא, לוח אם של מחשב, או טרנזיסטור– האם יש להגדירם כמכשירים חשמליים הכפופים לדירקטיבות, או שניתן להגדירם כרכיבים בלבד, באופן שפוטר אותם מדרישות כגון רישום וסימון?

באותו ההקשר, נתייחס גם לסוגיה פרשנית נוספת העוסקת בתוספת חלקי חילוף ורכיבים למכשירים חשמליים ואלקטרוניים – מתי חלק נוסף ייחשב כחלק חילוף, ומתי ייחשב כמכשיר חשמלי או אלקטרוני העומד בפני עצמו.