מאמרים
WEEE  - פסולת אלקטרונית - דברים שרצית לדעת ולא העזת לשאול

WEEE - פסולת אלקטרונית - דברים שרצית לדעת ולא העזת לשאול

"אלקטרוניקה" הירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 151
צבי לוינסון , יוליה ליצמן וגיל דרור, עורכי דין ספטמבר 2005

במהלך חודש אוגוסט 2005, החל הלכה למעשה שלב היישום של דירקטיבת ה – WEEE. על פני הדברים נראה אפוא, שמכירה של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים במדינות אירופה השונות אינה אמורה להיות מסובכת. כך נראה הדבר רק לכאורה. בפועל, בשלב הנוכחי, התוצאה היא בלבול וחוסר וודאות: הגם שהדירקטיבה מנחה את כל מדינות אירופה ליישם את הוראותיה בחקיקה פנים מדינתית, מדובר בדירקטיבת מסגרת ולכן אופן יישומה בחקיקה פנימית שונה ממדינה למדינה. לפיכך, יש צורך להכיר את החוקים שנחקקו ואלו שיהיו במדינות השונות ולעמוד בהוראותיהם. 

ברשימה זו התמקדנו במספר שאלות מעשיות שאנו נתקלים בהן במהלך ליווי חברות בתהליך היערכותן לעמידה בהוראות דירקטיבת ה – WEEE במדינות האיחוד האירופי ובמדינות אחרות בעולם, אשר מאמצות דגם זה של חקיקה. השאלות שנבחרו, הן רק קומץ קטן משאלות רבות שחברות נתקלות בהן מידי יום בבואן להיערך להמשך המכירות של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים גם לאחר כניסתם לתוקף של חוקי ה WEEE