מאמרים
Chinese RoHS - הגבלות על חמרים מסוכנים במוצרי חשמל ואלקטרוניקה בסין

Chinese RoHS - הגבלות על חמרים מסוכנים במוצרי חשמל ואלקטרוניקה בסין

"אלקטרוניקה" הירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 164
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור, עו"ד אוקטובר 2006

אם הדירקטיבות האירופאיות WEEE/RoHS  הצליחו "לבלבל" את יצרני מכשירי החשמל והאלקטרוניקה בכל הנוגע להיקף תחולתן, להגדרת מקרים חריגים ולקשיים בפרשנות מונחים כגון "homogeneous material" or "producer" נראה שבסין המצב מורכב עוד יותר: בעוד כחצי שנה יצרנים, ויבואנים של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים שימכרו בסין יהיו חייבים לסמן את מוצריהם בתווית עליה הצהרה האם המכשירים מכילים את אחד מששת החומרים המסוכנים שכבר היום באיחוד האירופי חלה לגביהם הגבלה (RoHS China). הבעייתיות בחקיקה הסינית היא שפרטים חשובים כגון היקף החקיקה ושיטות המדידה על פיהן ימדדו החומרים לא נקבעו עדיין. כמו כן, התקנים אליהם מתייחסת החקיקה עדיין אינם בתוקף. אם לא די בכך, הרי שיצרנים המנסים לקבל מידע בנוגע לחקיקה הסינית החדשה נתקלים בהיעדר תגובה הולמת מהרשויות בסין.

במאמר הנוכחי, נאיר ולו במעט מהנעלמים בחקיקה הסינית העוסקת (לעת עתה) בהטלת חובת הצהרה על יצרנים בנוגע לחומרים מסוכנים הנמצאים במכשירים שהם מייצרים/מייבאים (למונח "Electronic Information Product"). אנו נתייחס במאמר להצעות סעיפי חקיקה, לחקיקה ולתקינה הקיימת, ונפרט מהם קווי הדימיון והשוני בין חקיקה זו לדירקטיבת ה –RoHS האירופאית. חשוב לציין, שהמידע המפורט במאמר זה נתון לשינויים תכופים, וחובה להתעדכן לפני נקיטת צעדים כלשהם.