מאמרים
רגולציה סביבתית מתקדמת...... לאחור (חלק שני)

רגולציה סביבתית מתקדמת...... לאחור (חלק שני)

מים והשקיה, נובמבר - דצמבר 2016, גיליון 545, עמוד 18
צבי לוינסון וגיל דרור , עורכי דין דצמבר 2016

בחלק הראשון של המאמר שפורסם בגיליון הקודם של "מים והשקיה" עמדנו על הבעיות הרבות שיש בבירוקרטיה וברגולציה הסביבתית בישראל. בחלק השני המובא כעת אנו עוסקים בהצעות קונקרטיות לשיפור המצב. בין היתר מובאות דוגמאות לריכוז סמכויות ממשלתיות, לצמצום הליכי הרישוי כנגד הגברת אכיפה על חברות ומנהליהן , והטלת אחריות על שרים ומנהלים במשרדי הממשלה.