מאמרים
עדכונים לדירקטיבת ה - RoHS

עדכונים לדירקטיבת ה - RoHS

"Electronics Supply and Manufacturing"
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור, עורכי דין פברואר 2008

דירקטיבת ה - RoHS מגבילה שימוש בכימיקלים מסוימים במוצרי חשמל ואלקטרוניקה. מדובר בעופרת, קדמיום, כספית, כרום שש ערכי ומעכבי בעירה מסוימים הידועים כ -PBB & PBDE . הייעוץ שנתן על ידי משרדנו ללקוחותיו הבהיר שמדובר בחקיקה דינמית שמומלץ לעקוב אחר השינויים המתהווים בה על מנת להימנע מאיסורים על כניסת המוצרים לשווקים באיחוד האירופי. ואכן מאז כניסת הדירקטיבה לתוקף בשנת 2006 היו בה מספר שינוים חשובים שאת עיקרם סוקר המאמר.