מאמרים
מ - RoHS  ל - JIG נורווגיה אוסרת על שימוש בכימיקלים

מ - RoHS ל - JIG נורווגיה אוסרת על שימוש בכימיקלים

Electronic Supply & Manufacturing
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור, עורכי דין נובמבר 2007

הצעת חקיקה חדשה בנורבגיה   בשם "חומרים מסוכנים במוצרים צריכה" מטילה פיקוח על כימיקלים במוצרים אלו. החקיקה מגבילה את השימוש ב – 18 חומרים במוצרי צריכה והיא מצטרפת לחקיקה בינלאומית דומה בארה"ב, בקוריאה, בסין ובמדינות נוספות וכן לחקיקה אירופאית אחרת מסוג דירקטיבות, המגבילות שימוש בכימיקלים במוצרי חשמל ואלקטרוניקה (RoHS), בסוללות וברכבים. החקיקה בנורווגיה  מעוררת מחדש את השאלה בדבר האפשרות המשפטית של מדינות החברות באיחוד האירופי להחמיר באמצעות חקיקה פנימית מעבר למה שנדרש על ידי מוסדות האיחוד עצמו (הפרלמנט והנציבות האירופית). המאמר סוקר את החקיקה המוצעת ואת השלכותיה.