מאמרים
מלחמה ואיכות הסביבה

מלחמה ואיכות הסביבה

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין אוקטובר 2006

האם ראוי וניתן להכליל את השמירה על הסביבה במסגרת תהליכי קבלת החלטות גם בעתות מלחמה? ואם הדבר ראוי, האם הוא ניתן? חשוב לדעת, שנזקים סביבתיים נגרמים גם בעיתות מלחמה. למותר לציין, שהפגיעה בסביבה חוצה גבולות בין מדינות, ולכן הדינים המתאימים להסדירה הם דינים בינלאומיים. 

אחד מהדינים הייחודיים במשפט הסביבתי הבינלאומי המתיימרים להסדיר את ההגנה על הסביבה בעיתות מלחמה, הוא אמנה בינלאומית האוסרת על פעילות צבאית או על כל פעילות אחרת לפגיעה בסביבה. דינים בינלאומיים נוספים הנוגעים לעניין הן אמנות למניעת זיהום הים. המאמר עוסק במשפט הבינלאומי בהקשרים קונקרטיים של עימותים צבאיים בין ישראל ללבנון ולנזקים שנגרמו עקב כך לסביבה.