מאמרים
מה מונע עקרון הזהירות המונעת?

מה מונע עקרון הזהירות המונעת?

NRG מעריב
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין מרץ 2011

האם בכל מקרה, בו  קיים חשש כלשהו לפגיעה בסביבה או בבריאות הציבור יש להחיל את עקרון הזהירות? האם בנוסף לתועלת שניתן להפיק מהשימוש בעיקרון הזהירות, קיים גם מחיר חברתי שלילי? ואם קיים מחיר, איך ניתן לקבוע מתי התועלת עולה על המחיר? המאמר עוסק בהתפתחות של העקרון במשפט הסביבתי הבינלאומי וישומו בחקיקה הישראלית ובפסיקת בתי המשפט.