מאמרים
מהם האמצעים הטכנולוגיים הזמינים הטובים ביותר לאיכות הסביבה?

מהם האמצעים הטכנולוגיים הזמינים הטובים ביותר לאיכות הסביבה?

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין אוגוסט 2004

תקנות רישוי עסקים הקובעות את ריכוזי המלחים בשפכים תעשיתיים נכנסו לתוקף באוגוסט 2004. התקנות קובעות, שהקלות לערכי המלחים בשפכי תעשייה המוזרמים למפעלי טיהור יכול שינתנו על ידי נותן האישור, אם נחה דעתו של האחרון שהמפעל משתמש, בתהליך הייצור ובמהלך הטיפול בשפכים, באמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר הקיימים להורדת ריכוזי המזהמים. 

על משמעות המונח "הטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר" ועל המשמעויות המשפטיות וההשלכות במשפט הסביבתי נרחיב במאמר זה.