מאמרים
ירוק בעיניים - שחור בעיניים - איכות הסביבה במגזר החקלאי

ירוק בעיניים - שחור בעיניים - איכות הסביבה במגזר החקלאי

קו למושב- 240
צבי לוינסון, רון בן מיור, טל צפריר - עורכי דין ינואר 1999

שטחים חקלאיים הם לרוב שטחים פתוחים הנותנים שירותים מועילים רבים לסביבה. מן הצד השני לשימושים החקלאיים ישנם גם השלכות סביבתיות שליליות. לאחרונה החל המשרד לאיכות הסביבה בהגשת כתבי אישום בנושאים של זיהום מים וקרקע כנגד מספר קיבוצים וגופים חקלאיים. בין השאר נמצאת על הכוונת סוגיית שפכי הרפתות. המאמר סוקר תנאי מיסגרת לרישיון עסק של רפתות שהוציא לאחרונה המשרד לאיכות הסביבה ואת חוקיותם המשפטית.