מאמרים
טכנולוגיות ירוקות במכשירי חשמל ואלקטרוניקה - RoHS  - WEEE

טכנולוגיות ירוקות במכשירי חשמל ואלקטרוניקה - RoHS - WEEE

"אלקטרוניקה" הירחון לתעשיות עתירות ידע בישראל, גיליון 154
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור, עורכי דין נובמבר 2005

במקביל לחקיקת דירקטיבת ה – WEEE שעוסקת ברישום המוצרים האלקטרוניים, בסימון, באיסוף, ובמחזור של פסולת אלקטרונית, נחקקה גם דירקטיבת ה – RoHS שעוסקת בהגבלות על תכולה של חומרים כימיים במוצרים חשמליים. על הקשר ההדוק בין שתי הדירקטיבות ניתן ללמוד מהמבוא לדירקטיבת ה – RoHS: שם נאמר שעל פי המידע הקיים היום, הפחתת המתכות הכבדות והחומרים מעכבי הבעירה במכשירים חשמליים ואלקטרוניים נחוצה על מנת לבצע את הטיפול, המחזור והסילוק שנדרשים על פי דירקטיבת ה – WEEE. אי לכך, לא רק ששתי הדירקטיבות משלימות זו את זו, בנקודות מסויימות הן חופפות זו לזו. לדוגמא – תחולת דירקטיבת ה – RoHS – סוגי המכשירים החשמליים והאלקטרוניים שכפופים להוראות הדירקטיבה, נגזרת באופן ישיר מתוך רשימת הקטגוריות והמכשירים המפורטים בדירקטיבת ה – WEEE. כך גם הגדרות רבות אחרות, זהות בשתי הדירקטיבות. 

על השוני המבני בין שתי הדירקטיבות עמדנו כבר במאמרים קודמים: דירקטיבת ה – WEEE היא דירקטיבת מסגרת שיוצרת הנחייה כללית של האיחוד האירופי, שכל מדינה החברה באיחוד צריכה ליישם את הוראותיה. דירקטיבת ה – RoHS, לעומת זאת, היא דירקטיבת שוק יחיד שהוראותיה צריכות להיות מיושמות, לפחות לכאורה, באופן אחיד בכל מדינות האיחוד האירופי. יוצא מכאן שבעוד המעקב אחר הוראות דירקטיבת ה – WEEE מפרך ומייגע עקב היישום השונה במדינות, יישום דירקטיבת ה – RoHS צפוי להיות מורכב מהבחינה הטכנולוגית, אולם בעל רמת וודאות גבוהה יותר מהבחינה המשפטית. 

ברשימה הנוכחית התמקדנו במספר שאלות מעשיות שנתקלנו בהן במהלך ליווי חברות בתהליך היערכות לעמידה בהוראות דירקטיבת ה – RoHS במדינות האיחוד האירופי. יש לזכור שתחילת יישום דירקטיבת ה – RoHS   הוא בראשון ליולי 2006. ניתן לומר שלגבי חברות המייצאות מוצרים חשמליים ואלקטרוניים לאירופה, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אנו ממליצים לחברות אלו להיערך כבר היום ליישום הוראות ה – RoHS .