מאמרים
חקיקה בין לאומית על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

חקיקה בין לאומית על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

מכון התקנים הבריטי
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור, עורכי דין יולי 2010

מכון התקנים הבריטי פרסם קובץ ובו התיחסות למצב המשפטי במדינות העולם בכל הקשור לחקיקה החלה על מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. הסקירה נערכה  בהיבטים של מגבלות על שימוש בכימיקלים במכשירים וכן באיסוף ובמיחזור שלהם לאחר סיום השימוש בהם. משרדנו נבחר לכתוב את הפרק המתאר את החקיקה בתחום בישראל.