מאמרים
המרוץ אחר האגרה - חוקי עזר בתחום איכות הסביבה

המרוץ אחר האגרה - חוקי עזר בתחום איכות הסביבה

"חומרים מסוכנים" - כרך 1 גיליון 4
צבי לוינסון, עורך דין מרץ 1997

איגודי ערים לאיכות הסביבה שולחים למפעלים שבתחום שיפוטם הודעות ובהן דרישות לתשלום אגרות חומ"ס.

נראה שיש בחוקי העזר הקיימים מספר פגמים מהותיים המעמידים בספק את חוקיותם ואת נפקותם המשפטית. יחד עם זאת, רשימה קצרה זו אינה באה להתייחס ספציפית לחוקי העזר הקיימים, או העתידים להתפרסם. די אם נציין, כי ישנם הבדלים בסמכויות המוקנות לאיגודי הערים השונים בצו ההקמה שלהם, שלא לדבר על ההבדלים המהותיים הקיימים בין חוקי העזר שפורסמו עד היום באיגודים השונים. אשר על כן, כל התיחסות כוללנית לחוקי העזר השונים תחטיא את מטרתה. רשימה זו תתייחס בקצרה למדיניות הראויה והרצויה בכל הנוגע למיסוי חמ"ס ולזהות הגוף הראוי לפקח על נושא החמ"ס בישראל.