מאמרים
החוקים הירוקים

החוקים הירוקים

"ירוק-כחול-לבן" גיליון 6
צבי לוינסון, עו"ד דצמבר 1995

אל מכלול הסיכונים להם חשופים מפעלים ועסקים, נוסף בשנים האחרונות הסיכון הסביבתי. החקיקה הנמרצת בנושאי איכות הסביבה מחייבת אותם להכין תסקירים סביבתיים, מרחיבה את מעגל האחריות של המזהמים עד לדרגים הבכירים ביותר, ומחמירה בעונשם עד כדי הגשת תביעות פליליות.

לפני כעשור שנים איש לא העלה על דעתו להביא בחשבון שיקולים סביבתיים כחלק בלתי נפרד מהליך התכנון והתפעול של עסקיו. כיום, יותר ויותר גופים מוצאים עצמם מול מציאות, אשר בה שיקולים סביבתיים מהווים מרכיב מהותי, שחשיבותו הולכת וגדלה, בפעילויות תעשייתיות ובפעילויות עסקיות שונות. הדוגמאות לכך הן רבות ואותן סוקר המאמר.