מאמרים
האם אתם מוכנים לדירקטיבת ה -RoHS?

האם אתם מוכנים לדירקטיבת ה -RoHS?

מגזין ניו-טק
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד דצמבר 2011

לפרסום דירקטיבת RoHS 2002/95/EC, העוסקת באיסור על שימוש בחומרים מסויימים במכשירים חשמליים ואלקטרוניים והדירקטיבה המשלימה WEEE 2002/96/EC, העוסקת בחובת המחזור של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לאחר סיום תקופת השימוש בהם End of life הייתה השפעה מכרעת על ייצור ועל ייבוא של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים לאיחוד האירופי. מעבר לנושא של עלויות הייצור הנוספות שנובעות מהחובה לעמוד בהוראות הדירקטיבות, יצרנים ויבואנים חוו בלבול רב לגבי הגדרת תחולת דירקטיבת RoHS על מוצריהם ולגבי הפעולות שיש לנקוט על מנת לעמוד בהוראות הדירקטיבה. אחרי תקופת הסתגלות של מספר שנים להוראות דירקטיבת RoHS, פורסמה ביוני 2011 דירקטיבת RoHS מתוקנת שבמובנים מסויימים משנה סדרי עולם ומכניסה הסדרים חדשים ומשמעותיים למילון המונחים שהושרש בתחום עד כה. עם זאת, לגבי יצרנים ויבואנים וגורמים אחרים לאורך שרשרת הייצור, השינויים בהוראות הדירקטיבה הביאו עימם גם בשורה – אופן העמידה בדירקטיבה הוא היום ברור יותר. המאמר מבהיר מספר גישות ומעלה רעיונות משפטיים חדשים הנדרשים ליישום דירקטיבת RoHS החדשה 2011/65/EU.