מאמרים
אימוץ לקוי של תקינה בתחום איכות הסביבה

אימוץ לקוי של תקינה בתחום איכות הסביבה

"גלובס" עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין יולי 2005

אימוץ חוקים ותקנים סביבתיים זרים כמוהם כיצירת חקיקה ישראלית כחול לבן, אולם פעמים רבות מאמץ המחוקק הישראלי תקנים סביבתיים בינלאומיים אל הדין הישראלי באופן שמונע מהכפופים לחקיקה לעמוד בה. לדוגמא – בתקנות שירותי הובלה, נקבע שהובלת חומרים רדיואקטיביים תיעשה בהתאם להוראות תקנות בטיחות שפרסמה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כ"נוסחן המעודכן". הובלת חומרים מסוכנים, כך נקבע בתקנות אלו, תיעשה בהתאם להמלצות שהגדירה וועדת המומחים של האו"ם כ"נוסחן המעודכן". בתקן ישראלי רשמי 2302 העוסק בסיווג, אריזה, תיווי וסימון של חומרים ותכשירים מסוכנים נקבע שהתקן מבוסס על דירקטיבה אירופית 67/548/EC "על עדכוניה". 

על המשמעות המשפטית שבהפנייה ישירה במשפט הסביבתי הישראלי לדין הסביבתי הזר, נתייחס במאמר זה.