מאמרים
זיהום קרקע ומים מתחנות דלק

זיהום קרקע ומים מתחנות דלק

מים והשקיה - ירחון ארגון עובדי המים, גיליון 415
צבי לוינסון, טל צפריר - עו"ד מאי 2001

אטימותם של צינורות ושל מכלי דלק המותקנים מתחת לפני הקרקע נפגמת עם השנים ודלק עלול לחלחל אל הקרקע ואל מקורות מים בתת-הקרקע ולזהמם. בניסיון להתמודד עם בעיה זו במסגרת המשפט הסביבתי הישראלי, הותקנו בישראל בשנת 1997 תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק). מדובר בבעייה סביבתית שגורמת למפגע זיהום סביבתי קשה לקרקע ולמקורות מי התהום במדינת ישראל.
המאמר סוקר את התקנות העוסקות בתכנונה של תחנת הדלק טרם הקמתה, קובעות תקנים לבנייתם של מתקנים בה ומורות בדבר נוהל הפעולה במקרה של דליפת דלק. בין השאר, מאפשרות התקנות לחייב את מי שזיהם קרקע עקב דליפה של דלק לטפל בה, וכן לנקות זיהום אחר שנגרם ממנה – בפרט, למי-תהום.