מאמרים
הערכות התעשיה למשבר מים

הערכות התעשיה למשבר מים

הארץ
צבי לוינסון וגיל דרור עורכי דין מאי 2008

מים הם הכרח קיומי לבני אדם, אך מים הם גם הכרח לקיומה של תעשייה. תעשיה זקוקה לכמויות גדולות של מים כחומרי גלם, לתהליכי הייצור, לייצור אנרגיה, לשטיפות, לקירור ולשימושים רבים נוספים. ניסיוננו בעבודה שוטפת עם תעשיות מסוגים שונים מעלה, כי בחיי היומיום של התעשיין הספקה שוטפת של מים למפעלו הינה מובנת מאליה. מנהלים בתעשיות אינם מתכוננים לקראת אפשרות של הפסקה, או של צמצום אספקת המים. התעשייה הישראלית צריכה להערך לקראת מצבי אמת בהם תקוצץ או אף תופסק כליל הספקת המים לשימוש תעשייתי. המאמר סוקר מקרים אפשריים ומתייחס אליהם ולהערכות למצבים אלו מהזוית המשפטית.