מאמרים
האחריות ללחץ מים מספק לצרכי כיבוי אש

האחריות ללחץ מים מספק לצרכי כיבוי אש

"מים והשקיה" ירחון ארגון עובדי המים, גיליון 448
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין פברואר 2004

לאור דרישת שירותי הכבאות ליצירת לחצים גבוהים וספיקות משמעותיות של מים על מנת לאפשר הפעלת מתזים (ספרינקלרים) וציוד כיבוי אחר במבני מסחר ותעשייה, ולאור העלויות הגבוהות הכרוכות בישום דרישות אלו עולה השאלה על מי מוטלת האחריות המשפטית ליצירת תנאים אלה? במאמר הנוכחי, ננתח את האחריות החלה על ספק המים, הצרכן והרשות המקומית לספק לחץ מים מתאים לצורך עמידה בתנאי היתרים ורישיונות.