מאמרים
החוק לשמירת הסביבה החופית ועקרון הקיימות

החוק לשמירת הסביבה החופית ועקרון הקיימות

Environmental Policy and Law Vol.36
צבי לוינסון, יוליה ליצמן וגיל דרור - עורכי דין מאי 2006

חוק שמירת הסביבה החופית שנתקבל בכנסת בשנת 2004 כולל בתוכו מספר מטרות. אחת החשובות שבהן וגם חדשנית מבחינת החקיקה הישראלית הסביבתית הינה מטרה הכולת עקרונות של קיימות - פיתוח בר קיימא. המאמר סוקר את עקרונות החוק והפרשנות המתבקשת שלו לאור מטרותיו ולאור פרשנות מונחים ועקרונות בחקיקה הסביבתית הבינלאומית.