מאמרים
זיהום על ידי זרעים מהונדסים גנטית

זיהום על ידי זרעים מהונדסים גנטית

ביו - ישראל, חלק חמישי
צבי לוינסון, עו"ד ינואר 2004

חקלאי מגדל גידולים מהונדסים גנטית בחלקת קרקע. זרעים מהונדסים מוצאים את דרכם (באמצעות כלים חקלאיים, רוחות ועוד) מהחלקה המהונדסת לחלקת קרקע סמוכה אשר בה מגדלים גידולים רגילים. מוצרי מזון מהחלקה הרגילה נמכרים בשוק לצרכנים כמוצרים רגילים למרות שמקורם בזרעים מהונדסים גנטית. האם לפנינו תהליך של זיהום ביולוגי ומי אחראי לכך משפטית. בכך עוסק מאמר זה.