מאמרים
הובלת חומרים מסוכנים - רישיונות, היתרים והגדרות מבלבלות

הובלת חומרים מסוכנים - רישיונות, היתרים והגדרות מבלבלות

גלובס עיתון העסקים של ישראל
צבי לוינסון וגיל דרור, עורכי דין דצמבר 2004

מעת לעת אנו שומעים על סגירת עורק תחבורה ראשי, עקב תאונה, תקלה, או אירוע בכלי תחבורה המוביל חומרים מסוכנים. מקרים אלו, ממחישים את הצורך ללמוד וליישם מכלול של דינים המסדירים את שינוע החומרים המסוכנים בישראל. 

המאמר בוחן סוגיות שונות הנוגעות לנושא שינוע החומרים המסוכנים והגדרתם: שינוע חומרים מסוכנים כפוף למערכת משולבת של היתרים ושל רישיונות הנדרשים לביצוע ההובלה כשלכל אחד מרישיונות אלו ניתן להוסיף תנאים נוספים, שביצועם הכרחי לתקפות הרישיון. נושא נוסף נוגע לנקודות ההשקה שבין שינוע יבשתי לשינוע ימי, או אווירי. קושי מובנה נוסף בכל הניתוח המשפטי של הסוגיה נעוץ בהגדרות השונות, שלא לצורך, של המונח "חומרים מסוכנים" בחקיקה הישראלית.