מאמרים
חקיקת אנרגיה בראיה סביבתית

חקיקת אנרגיה בראיה סביבתית

הארץ מגזין אנרגיה
צבי לוינסון וגיל דרור, עו"ד יוני 2014

החקיקה העוסקת במשק החשמל חסרה מטרות סביבתיות. העדר התייחסות למטרות סביבתיות קיים גם בתחום הגז הטבעי שלשימוש בו יש השלכות סביבתיות ניכרות. גם חוק מקורות אנרגיה העוסק בהתייעלות אנרגטית אינו  כולל בין  מטרותיו מטרות סביבתיות. המאמר מצביע על בעיות משפטיות הנוצרות כאשר חקיקת אנרגיה אינה מתייחסת במטרותיה לנושאי סביבה שהם מטבעם  משפיעים על תחום האנרגיה ומושפעים ממנו.