מאמרים
הגז טבעי - אבל דרושה חקיקה סביבתית

הגז טבעי - אבל דרושה חקיקה סביבתית

ראיון עיתונאי עם עו"ד צבי לוינסון - עיתון "הארץ
צבי לוינסון, עו"ד אפריל 2000

רק טבעי היה שגילויים של מאגרי גז במי הים של ישראל (מים טריטוריאליים ומים כלכליים) יעורר עניין בפעילות הקידוח המתנהלת מול חופי ישראל  ובעומק הים. מדובר בסוגיה כלכלית הנוגעת בין היתר  לדיני אנרגיה ולדיני סביבה. לפעילות זו המחייבת מיומנות רבה בתחום הטכני, כמו גם בתחום הכלכלי, יש השלכות מרחיקות לכת גם על המשפט הסביבתי ודיני איכות הסביבה הישראליים.

הממשק בין אסדת הקידוח וצנרת ההולכה לחקיקה הסביבתית סבוך ומורכב, מפני שאסדת הקידוח אינה אי קטן ועצמאי בים, אלא קשורה בעבותות עזים ליבשה. קידוח והפקה מוצלחים, כך מתברר, אינם עניין לקודחים בלבד, כי אם גם ליועץ המשפטי.
ישראל נסמכת בעניין זה בין היתר על דיני המשפט הבינלאומי בכלל ועל דיני המשפט הבינלאומי הסביבתי שהתפתחו בתחום זה. בראיון מתיחחס עו"ד לוינסון לדינים הסביבתיים המסדירים את הקמתו והפעלתו של כל עסק, החלים גם על התחום הימי. בין  היתר חוק התכנון והבנייה, חוק רישוי עסקים, חוק למניעת מפגעים  וחוק החומרים המסוכנים, הם כלי ההתערבות הראשיים העומדים לרשות הרשויות.