כנסים
ISO 14000 - מספר היבטים משפטיים

ISO 14000 - מספר היבטים משפטיים

בנייני האומה, ירושלים ‎ 02.12.1998

במסגרת הכינוס הבינלאומי ה-12 של האיגוד הישראלי לאיכות הוזמן עו"ד צבי לוינסון להרצות על ההיבטים המשפטיים של תקן לניהול סביבתי. ההרצאה עסקה באחריות משפטית של נושאי מישרה בתאגיד ובקשר בין אחריות זו להקמת מערכת לניהול איכות סביבה. עוד עסקה ההרצאה בשאלות של סודיות, של חיסיון ושל חשיפה משפטית  ביחס לממצאים שליליים העולים כתוצאה מביצוע סקרים פנימיים יזומים, או תוכניות אכיפה פנימיות בנושאים סביבתיים.