כנסים
שיקום אתרי פסולת

שיקום אתרי פסולת

מלון נווה אילן ‎ 18.12.2003

הפורום הישראלי לטיפול בפסולת ערך את הכנס השנתי שלו, שהתמקד הפעם בשיקום אתרי פסולת וההשלכות הסביבתיות של האתר לאחר סגירתו. אתרי פסולת הולכים ומתמלאים במהירות. גם לאחר סיום הפעלתם עלולים האתרים ליצור סיכונים סביבתיים משמעותיים ולזיהומי קרקע, מים ואוויר. במסגרת הכנס הרצה עו"ד צבי לוינסון על אחריותם של מפעילי האתר בתקופה שלאחר סגירתו.