כנסים
קונגרס בינלאומי על מיחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

קונגרס בינלאומי על מיחזור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

המבורג, גרמניה ‎ 04.01.2006

במסגרת הקונגרס הרצתה עו"ד יוליה ליצמן ממשרדנו על מגמות בינלאומיות בחקיקת איכות הסביבה העוסקת בהגבלות על שימוש בכימיקלים במוצרי חשמל ואלקטרוניקה ובפסולותיהם, ועל מגמות נוספות במשפט הסביבתי הבינלאומי בתחום. בהקשר זה נסקרו מגמות בינלאומיות המקבילות לחקיקת WEEE  RoHS באחוד האירופאי.