כנסים
פסולת אלקטרונית משאב או מטרד

פסולת אלקטרונית משאב או מטרד

מלון שרתון סיטי טאואר, רמת גן ‎ 03.03.2005

הכנס עסק בניהול תהליכי ייצור ומיחזור בתעשיית האלקטרוניקה. במסגרתו הרצתה עו"ד יוליה ליצמן ממשרדנו על ישום הדירקטיבות האירופאיות (WEEE ROHS) בנושאי פסולות  של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה. היבטים אחרים הקשורים לרישום המוצרים במדינות השונות בעת כניסתם לשוק וכיצד יש להתייחס לרכיבים שלהם נסקרו גם כן בהרצאה.