כנסים
ערים חסינות

ערים חסינות

אוניברסיטת חיפה ‎ 27.09.2016

כנס בינלאומי בנושא ערים חסינות ומוכנות לאירועי חירום נערך באוניברסיטת חיפה. בכנס הרצה עו"ד צבי לוינסון על היבטים משפטייים של אירועי סביבה ובטיחות המוניים. הרצאתו עסקה בסעיפי החקיקה ובהחרגות לחקיקת סביבה ובטיחות, הנדרשים לאירועים מסוג זה ולאחריות המשפטית - הפלילית, המנהלית והאזרחית הנובעת מאירועים אלו.