כנסים
מיזוגים ורכישות - היבטי איכות הסביבה - סמינר בינלאומי באיטליה

מיזוגים ורכישות - היבטי איכות הסביבה - סמינר בינלאומי באיטליה

ססטרייר, איטליה ‎ 17 - 23.02.2007

ההתאחדות הבינלאומית של עורכי הדין ערכה סמינר משפטי בינלאומי שעסק במיזוגים וברכישות. במסגרתו הרצה עו"ד צבי לוינסון על היבטים של זיהום אוויר, זיהומי קרקעות, זיהומי מים וכו', אשר יש לתת עליהם את הדעת טרם ביצוע עסקאות אלו. הרצאתו התייחסה הן לשלב המו"מ בעסקה הן לשלב שלאחר חתימתה, והן לשלב ביצועה ולמחלוקות שעלולות לצוץ בעקבותיה.