כנסים
מדיניות ותקינה סביבתית

מדיניות ותקינה סביבתית

מכון התקנים הישראלי, תל אביב ‎ 19.05.2005

שינויים עוברים על מערכות איכות הסביבה בישראל כחלק מהכפר הגלובלי. מטרת יום העיון, שאורגן על ידי מכון התקנים הישראלי, היתה לסכם את שבוע האיכות הבינלאומי שנערך בישראל, לחשוף מגמות,  שינויים וכיוונים בתחומי התקינה הסביבתית בארץ ובעולם. ביום העיון הרצו השר לאיכות הסביבה, חברי כנסת וקובעי מדיניות סביבתית בישראל. במסגרת יום העיון הרצה עו"ד צבי לוינסון על מגמות עכשוויות בחקיקה סביבתית ועל הקשר בין חקיקה ראשית ומשנית והתקינה הסביבתית של מכוני תקנים.