כנסים
ליטיגציה פלילית ויצוג פלילי בתחומי איכות הסביבה - יום עיון למנהלים בתאגידים

ליטיגציה פלילית ויצוג פלילי בתחומי איכות הסביבה - יום עיון למנהלים בתאגידים

מלון כפר המכביה ‎ 20.06.2002

אנו עדים למגמה ברורה של הכבדת היד בהיבטים הפליליים של דיני איכות הסביבה – הן ביחס למספר כתבי-האישום המוגשים, הן ביחס להעמדתם לדין של נושאי-משרה בתאגיד בגין עבירות של התאגיד, או של עובד מעובדיו, והן בעונשים הנגזרים.

במסגרתו של יום-עיון זה אשר נערך בכפר המכביה הרצה עו"ד צבי לוינסון על  עניינים כגון:
· "הקדמת תרופה למכה" –
o מניעתן של עבירות סביבתיות.
o כיצד יכול נושא-משרה לעשות, "כל שניתן" כדי למלא את חובתו החוקית למנוע עבירות סביבתיות של התאגיד.
o כיצד להערך לביקורות פתע של הרשויות הסביבתיות.

· היערכות התאגיד להליך פלילי צפוי –
o נוהל עריכת חקירה פנימית בעקבות ארוע סביבתי.
o התנהגות בעת זימון לחקירה אצל הרשויות.

· ניהול ההגנה ויצוג בהליך פלילי סביבתי –
o בחינת חומר החקירה
o בחירת המומחה
o סוגיות הניטור ומכשירי המדידה
o שיקולים בבחירת קו ההגנה המתאים ושאלת היצוג הנפרד למנהלים ולתאגיד